Chuyên mục: DỊCH VỤ THÀNH LẬP

 • Thay đổi tên công ty

  Thay đổi tên công ty Giá Rẻ – [300.000đ] Phí thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy phép kinh doanh + 100.000đ lệ phí công bố thành lập ở cổng thông […]
  Xem thêm
 • Thành lập văn phòng đại diện

  Thành lập văn phòng đại diện Giá rẻ – [400.000đ] TÂM AN, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn […]
  Xem thêm
 • Thành lập kho hàng, cửa hàng

  Thành lập kho hàng, cửa hàng – [250.000đ] TÂM AN, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn nộp […]
  Xem thêm
 • Thành lập cty TNHH Một thành viên

  Thành lập cty TNHH Một thành viên Giá rẻ – [250.000đ] TÂM AN, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN […]
  Xem thêm
 • Thành lập cty TNHH Hai thành viên

  Thành lập cty TNHH Hai thành viên Giá rẻ – [250.000đ] TÂM AN, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN […]
  Xem thêm
 • Thành lập công ty Cổ phần

  Thành lập công ty Cổ phần Giá rẻ – [400.000đ] TÂM AN, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn […]
  Xem thêm
 • Thành lập chi nhánh

  Thành lập Chi nhánh công ty Giá rẻ – [400.000đ] TÂM AN, NƠI KHÁT VỌNG ĐƯỢC CHẮP CÁNH, NƠI THÁCH THỨC GẶP NIỀM TIN, NƠI KHỞI NGHIỆP ĐƯỢC VƯƠN TẦM, NƠI ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Phí thành lập phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay […]
  Xem thêm
0938433388
0938433388