Chuyên mục: THAY ĐỔI GPKD

 • Thay đổi tên công ty

  Thay đổi tên công ty Giá Rẻ – [300.000đ] Phí thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy phép kinh doanh + 100.000đ lệ phí công bố thành lập ở cổng thông […]
  Xem thêm
 • Thay đổi ngành nghề

  Thay đổi ngành nghề Giá Rẻ – [300.000đ] Phí thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy phép kinh doanh + 100.000đ lệ phí công bố thành lập ở cổng thông tin […]
  Xem thêm
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

  Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty Giá Rẻ – [300.000đ] Phí thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy phép kinh doanh + 100.000đ lệ phí công bố thành […]
  Xem thêm
 • Thay đổi đại diện pháp luật

  Thay Đổi Thành Viên, Cổ Đông Góp Vốn Giá Rẻ – [300.000đ] Phí thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy phép kinh doanh + 100.000đ lệ phí công […]
  Xem thêm
 • Thay đổi cổ đông, thành viên góp vốn

  Thay Đổi Thành Viên, Cổ Đông Góp Vốn Giá Rẻ – [300.000đ] Phí thay đổi thành viên, cổ đông góp vốn phải nộp nhà nước – Tổng 300.000đ + 200.000đ lệ phí ủy quyền cho TÂM AN thay bạn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy phép kinh doanh + 100.000đ lệ phí công […]
  Xem thêm
0938433388
0938433388